אבטחת מתקנים / בתי יוקרה

דרור אבטחה מתמחה באבטחת בתיהם של אנשי האלפיון העליון ברחבי העולם ,

מנהלי מחלקת האבטחה והמודיעין בחברה מנתחים את האיומים הפוטנציאליים להם חשוף הלקוח, ואת מאפייני אזור מגוריו.

פתרון האבטחה מותאם לנתונים שנאספו מהשטח ומניסיון רב שנים של חברתנו באבטחת בתי יוקרה מסביב לעולם.

תשומת לב מיוחדת ניתנת להתאמת הפתרון לשגרת חייהם ופעילותם של הלקוח ובני משפחתו, כדי לנהל אורך חיים שגרתי .

צוותי האבטחה בנויים מבוגרי מערך האבטחה הממלכתי ובוגרי יחידות מיוחדות בצה"ל