הרצאות וסמינרים

אבטחה וטרור מעוררים עניין רב כנושאים להרצאות וסמינרים בשל היותם רלוונטיים לחיי היום יום שלנו בארץ ובעולם.

דרור אבטחה מקיימת סמינרים בנושאים רחבים הקשורים לאבטחה וטרור.

הנושאים בסמינר נבחרים בשיתוף הלקוח ובהתאם למאפייני עיסוקו ופעילותו.