יעוץ ותכנון מרכיבי ביטחון

חברת דרור אבטחה מתמחה בתכנון וייעוץ מערכי אבטחה עבור גופי ביטחון ממשלתיים, ציבוריים, עסקים ופרטיים.

יתרונה המרכזי של חברת דרור אבטחה הינה חיבור והתאמת הטכנולוגיה לשטח בכל שלבי הפעילות:

  1. ייעוץ ואבטחת מתקני קאנביס דרור אבטחה מתמחה בייעוץ הקמה ואבטחת מתחמי קנאביס רפואי ע”פ תקן IMC-GSP
  2. אפיון – כתיבת הדרישה המבצעית (דמ”צ) של מרחב ההגנה הנדרש.
  3. תכנון – תכנון תפיסת האבטחה לכדי תיק הגנה מלא.
  4. טכנולוגיה שיטת ההגנה – תרגום הדרישות המבצעיות בהתאם לתיק ההגנה לחליפת מיגון טכנולוגית מתאימה (בהתאמה מקסימלית לכל תא שטח בנפרד לפי המורכבות והמשתנים – מזג אויר, טופוגרפיה, תנועה אזרחית-מרקם החיים, כיווני רוח וכד’)
  5. התקנה ואספקה הכנת מסמכי מכרז / בקשה להצעת מחיר / כתבי כמויות ואומדנים, פיקוח מלא על כל שלבי ביצוע ההתקנות ובחינת האניטגרציה בין כל תתי המערכות והסנכרון לכדי יעילות ומיבצוע מקסימליים.
  6. הדרכההדרכת הגורם האנושי לכדי יצירת אורגניות ואינטגרציה עם המערכות הטכנולוגיות.
  7. ליווי – ליווי וחניכת מערך ההגנה בתקופת הראשונית לכדי מיקסום יכולות ותוצרי המערכת בידי המרכיב האנושי.
  8. פיקוח תקופתי – בדיקות תקופתיות לשימור, שיפור ושדרוג המערכת בהתאם לצרכים המשתנים ולדרישות של הלקוח (לרבות צוות אדום).

הניסיון והידע המצטבר העומדים לרשותנו הינם המוצר הנדרש לאבטחת ארגונכם.